İnsan Kaynakları Politikası

Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve yerleştirme sürecinde ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip olan, kurum değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsatlar sunmak ve ilerleme olanağı sağlamaktır.

İşe alım sürecinde açık pozisyonlar için kariyer portallarından ulaşan başvurular, bireysel başvurular ve kurum içi aday başvuruları değerlendirilerek belirlenen adaylar ön görüşmeye davet edilir.

Ön görüşme sonrasında olumlu olarak değerlendirilen adaylar; pozisyonun ihtiyacı, seviyesi ve etki alanı göz önünde bulundurularak İngilizce testi, kişilik envanteri ve değerlendirme merkezi gibi uygulamalara dahil edilebilir. Değerlendirme merkezi uygulamasına katılan ve işe alınan katılımcılara geri bildirim verilmesi esastır.

Yukarıda belirtilen adımları başarıyla tamamlayan adaylar, muhtemel pozisyonunun üst seviyesinde bulunan Müdür ve/veya Direktör ile birlikte İnsan Kaynakları Müdürlüğü’yle yapılacak olan son bir görüşme için davet edilir. Bu görüşme öncesi değerlendirme yapacak olan yöneticilere önceki değerlendirmelerin bir özeti ve varsa kullanılan değerlendirme uygulamalarının sonuçları, İnsan Kaynakları tarafından paylaşılır.

Üst Yönetim görüşmesi olumlu olarak değerlendirilen adayların referans kontrolleri yapılır. Göreve başlayan çalışanlar, oryantasyon eğitimlerine dahil edilerek göreve adaptasyonları sağlanır.

Eğitim ve Gelişim Sistemi

ORTEM ELEKTRONİK A.Ş. de gelişim ve öğrenmenin sürekli olduğuna inanılır ve çalışanların bunu deneyimleyebileceği bir ortam yaratılması hedeflenir.

Çalışanların talepleri, pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler, yıllık hedeflerin gerçekleşmesi ve kişisel/mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak eğitim planları hazırlanır.

Saat ücretli çalışanların zorunlu, teknik ve mesleki eğitimleri ile ağır ve tehlikeli işlerde çalışma standartlarına göre eğitim ihtiyaç analizleri yapılır. Bu eğitimler akredite kurumlar aracılığıyla düzenlenmektedir.

Gerçekleşen eğitimler sonunda katılımcıların eğitimlerle ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak eğitim organizasyonlarında da sürekli gelişim hedeflenir.