Çevre Politikası

Mühendislik ve teknoloji alanlarında; araştırma, deneysel geliştirme ve üretim hizmetleri sağlayan ORTEM;

Yönetimin tam desteği ve tüm çalışanlarımızın katılımıyla; müşterilerimizin ürünlerimize kullanım ömürlerinin sonuna dek sahip olması gerekliliğinin bilinciyle; ürün güvenliği, sağlık ve çevre duyarlılığı ilkelerini benimseyerek tam bir müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Üretimi gerçekleştirirken;

 • Doğal kaynakları korumayı,
 • İlgili tüm çevre, sağlık, çalışma mevzuatı, tüzük ve yasaları takip ederek ilgili yasal çerçeveye uymayı,
 • Kirliliği ve atıkları kaynağında azaltmak için temiz üretim teknolojilerini kullanmayı,
 • Yeni proses, ürün ya da çalışmaları hayata geçirmeden önce çevreye etkilerini araştırarak gözden geçirmeyi,
 • Gerçekleştirdiği risk analizi ile çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı iyileştirmelerini gerçekleştirmeyi,
 • Müşteri beklentilerini karşılamayı, çalışanların mutluluğunu amaçlayan toplam kalite sistemimizde ilgili standartları uygulamayı,
 • İSGÇ (İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları) sisteminin mevcut şartlara uygunluğunu sağlamak ve işbu sistemin etkinliğini ölçerek gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmek için İSGÇ sistemini güncel tutmayı,
 • Sürekli iyileştirme süreci içerisinde, özellikle yaralanma ve meslek hastalıklarının önlenmesinde, çalışanların önerilerini de dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapmayı, çalışanların yasal gereklilikler çerçevesinde sağlık muayenelerini gerçekleştirmeyi,
 • Çalışanların eğitim İSGÇ eğitimiyle ilgili ihtiyaçlarını belirlemeyi, özellikle İSGÇ konusunda uyulması gereken prosedürler hakkında çalışanları ve ilgili tarafları bilgilendirmeyi,
 • Yardımcı sanayilerin ve tedarikçilerin, İSGÇ uygulamalarına karşı sorumlu kuruluş olmalarını teşvik etmeyi,
 • Gerekli kişisel koruma ekipmanlarını sağlamayı, kullanım ve bakım talimatlarını oluşturmayı, kesintisiz eğitimle desteklenen çalışanlarımızla birlikte, gelişen ürün ve üretim teknolojilerini uygulayarak sürekli gelişmeyi taahhüt eder.