Kalite Politakımız

Sektörlerimizin teknik/teknolojik gelişmesine katkıda bulunmak, seri üretim ve Ar-Ge projelerinde; doğru, güvenilir hizmetler sunarak beklentilere cevap vermek, müşteri memnuniyetinde sürekliliği ve sürekli gelişmeyi sağlamaktır.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikamız
Mühendislik ve teknoloji ile ilgili araştırma, deneysel geliştirme ve üretim hizmetleri veren Ortem Elektronik;
• Yönetimin tam desteği ve bütün çalışanlarının katılımı ile ürünümüze tüketilene kadar sahip olma bilinci içinde, ürün güvenliği, sağlık ve çevre duyarlılığı ilkelerini benimseyerek tam bir müşteri memnuniyetini sağlamayı,
Ürünlerini üretirken;
• Doğal kaynakları korumayı,
• Tüm çevre, sağlık, çalışma mevzuatı, tüzük ve yasalarını takip ederek uymayı,
• Kirliliğin ve atıkların azaltılması için temiz üretim teknolojilerini kullanarak atığı kaynağında azalmaya yönelik tüm proses değişikliklerini yapmayı,
• Yeni proses, ürün yada çalışmaların yapılmadan önce çevreye etkilerini araştırarak gözden geçirmeyi,
• Risk analizi yaparak, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeleri yapmayı,
• Müşteri beklentilerini karşılamayı ve çalışanların mutluluğunu amaçlayan toplam kalite sistemimizde ilgili standartları uygulamayı,•Sistemin etkinliğinin ölçülerek sürekli iyileştirilmesi ve şartlara uygunluğunun sağlanması için İSGÇ Sistemini güncel tutmayı,
• Sürekli iyileştirme yaparken özellikle yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek için çalışanların önerilerini de alarak gerekli düzenlemeleri yapmayı,
• Çalışanların yasal gereklilik sınırları içerisinde sağlık muayenelerini yapmayı,
• Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, özellikle İSGÇ ile ilgili uyulması gerekli olan uygulamalar hususunda çalışanları ve ilgili tarafları bilgilendirmeyi,
• Yardımcı sanayiilerin ve tedarikçilerin İSGÇ uygulamalarına karşı sorumlu kuruluş olmalarını teşvik etmeyi,
• Gerekli kişisel koruma ekipmanlarını sağlamayı, kullanım ve bakım talimatlarını oluşturmayı,
• Gelişen ürün ve üretim teknolojisini uygulayarak, sürekli eğitimle desteklenen çalışanları ile sürekli gelişmeyi,
Taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği Politikası
Kuruluşumuz;
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin şartlarını yerine getirmeyi,
• BGYS’nin etkinliğini sürdürmeyi ve sürekli geliştirme faaliyetlerini devam ettirmeyi,
• Yasal şartlar ve müşteri şartlarına uymayı,
• Varlıkları üzerindeki mevcut ve potansiyel riskleri de dikkate alarak risk planlaması yapmayı bilgi güvenliği politikası olarak belirlemiştir.
Politikamızın ana unsurlarını;
Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılmasını sağlamak,
Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an erişilebilir olmasını sağlamak,
Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması sağlamak, oluşturmaktadır. Kuruluşumuz üst yönetimi Bilgi Güvenliği Politikasının yayınlanmasını, çalışanlara duyurulmasını ve yılda bir kez gözden geçirilmesini,Taahhüt eder.