Telemetri

Telemetri faaliyet alanında geliştirdiğimiz kablosuz haberleşme teknolojileri kullanılarak, uzaktan verilerin okunup kayıt altına alınması, kontrol edilebilmesi ve raporların oluşturulması sağlanmaktadır.