CAN LIN Converter

Araçlar üzerinde ki CAN, LIN haberleşme hatlarında ki verileri kullanıcıların programlayabildiği, ISO16750 uyumlu kontrol üniteleri.

Araç üzerinde bulunan CAN ve LIN hatlarında ki mesajları karşılıklı olarak transparan şekilde iletebilen kontrol ünitesidir. Kullanıcı ara yüzü ile LDF ve DBC dosyalarınızı ara yüze yükleyerek programlanabilmektedir.

Araç üzerinde bulunan CAN ve LIN
hatlarında ki mesajları karşılıklı olarak
transparan şekilde iletebilen kontrol ünitesidir.
Kullanıcı arayüzü ile LDF ve DBC dosylarınızı
arayüze yükleyerek programlanabilmektedir.
CAN LIN
CONVERTER