oMUX 36x41

Multiplexer ürün ailesi araç üzerindeki kapı, sinyal, lamba, silecek motoru, klima motoru, cam kaldırma/indirme gibi kontrol fonksiyonlarını yerine getiren Gövde Kontrol Ünitesidir.Araç üzerinde belirli alanlara takılarak,birbirleri arasında CAN haberleşme aracılığı ile bilgi akışı ve kontrolü sağlarlar.
Kurulu yapı ile,kablo sarfiyatının önlenmesinin yanısıra,montaj/demontaj ve servis bakımı kolaylığı vb.avantajlar oluşturulmaktadır.Her bir cihaz bağlı olduğu çevre birimlerinin durumunu diğer cihazlara bildirmektedir.Bu dağıtılmış yapı sayesinde aracın herhangi bir bölgesindeki aksaklıkta (kaza durumu, kablo kopması vs.) diğer kısımlardaki kontrol biriminden yalıtılmış olur ve oluşabilecek risk azaltılır. Belirlenen çalışma senaryosuna göre CAN haberleşme birimi kullanılarak başka bir kontrol ünitesi ile Giriş/Çıkış birimleri istenildiği gibi kontrol edilebilir.
Belirlenen bu çalışma senaryoları gömülü yazılım geliştiricileri tarafından gerçekleştirile bilmektedir.Ayrıca istenildiğinde ürünün oMUX isimli geliştirici arayüzü ile blok diyagramlar kullanılarak istenilen senaryolarda gerçekleştirilebilmektedir. Cihazlara yazılım güncellemeleri CAN hattından yüklenebildiği için araç üzerinden sökülmeden cihazların tümüne aynı anda yeni yazılım atılabilmektedir.

oMUX 36x40